Sar Değeri Nedir?

Sar değeri nedir

Akıllı telefonların günümüzde yaygınlaşması ve sürekli olarak yanımızda taşıyor olmamız sar değeri nedir sorusunu araştırmamıza neden olmuştur.

Specific Absorption Rate teriminin kısaltılmış hali olan SAR, Türkçede Özgül Soğurma Oranı anlamına gelmektedir. Özgül Soğurma Oranı (SAR) , mobil el cihazlarından ve kulelerden yayılan elektromanyetik gücün insan vücudu tarafından emilme hızıdır.

Sar Değeri Nedir? Nasıl Belirlenir?

SAR Değeri, cep telefonu kullanan bir kişinin telefonun yaydığı radyasyona maruz kalan doku kütlesi birimi tarafından, belirli bir süre boyunca veya daha basit olarak birim kütle başına emilen gücün emdiği maksimum enerjinin ölçüsüdür. SAR değerleri genellikle 1g veya 10g dokuda kilogram başına watt (W / kg) olarak ifade edilir.

Her cep telefonu modeli radyo dalgası emisyonları açısından test edilmiştir. Devlet ve düzenleyici kuruluşlar gereklilikleri karşılayan uluslararası standart bir yöntem kullanılarak, vücut dokusu tarafından ne kadar elektromanyetik enerjinin emildiğini belirlemek için bir ölçüm yapılır. Bu ölçüm değeri SAR (özgül soğurma oranı) değerini verir.

Devlet ve düzenleyici kurumlar, cep telefonu kullanımının kendileri tarafından güvenli olarak belirlendiği SAR sınırlarını belirlemiştir.

Bu sınırlar ülkelere göre farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin Amerika için Sar değeri : 2 W/Kg, Avrupa ülkeleri için Sar değeri : 1.6 W/Kg ‘ dır.

Sar ölçümü yapılırken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen kriterler :

Vücut sar değeri hesaplanırken, tüm vücudun (W / kg) 6 dakikalık bir süre boyunca cihaz tarafından yayılan radyasyona maruz bırakılmış ve çıkan sonuçların ortalaması alınarak belirlenmiştir. 

Kafa ve gövde sar değeri hesaplanırken, kafa ve gövde (W / kg) için ayrı ayrı 10 g bitişik doku kütlesi ve 6 dakikalık bir süre boyunca cihaz tarafından yayılan radyasyona maruz bırakılmış ve çıkan sonuçların ortalaması alınarak belirlenmiştir. 

https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/specific-absorption-rate-(sar)-(w-kg)

Cep Telefonları için Sar Değeri Ne Demektir?

Cep telefonları (ve diğer kablosuz cihazlar) için bildirilen maksimum Özgül Soğurma Oranı (SAR) değerlerinin anlamı hakkında önemli karışıklıklar ve yanlış anlaşılmalar vardır. SAR, ölçülen kaynaktan vücut tarafından RF (radyo frekansı) enerji emme oranının bir ölçüsüdür.

Birçok kişi yanlışlıkla, daha düşük bir SAR değerine sahip bir cep telefonu kullanmanın, kullanıcının radyo frekansı emisyonlarına maruz kalmasını azalttığını veya bir şekilde yüksek SAR değerine sahip bir cep telefonu kullanmaktan daha güvenli olduğunu varsaymaktadır. SAR değerleri, belirli bir cep telefonu modelinden maksimum radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma olasılığını değerlendirmede önemli bir araç olmakla birlikte, tek bir SAR değeri, tek tek cep telefonu modellerini güvenilir bir şekilde karşılaştırmak için tipik kullanım koşullarında RF maruz kalma miktarı hakkında yeterli bilgi sağlamaz.

Sar Değerini etkileyebilecek parametreler nelerdir?

Sar değerini etkileyebilecek parametreler:

  • Radyo servisi türleri (hücresel, PCS, LMR, WLAN, vb.)
  • Modülasyon türleri (CDMA, GMSK, TDMA, AMPS, vb.)
  • Kişiye fiziksel yönelim (kulağa tutulan, yüze tutulan, kemer klipsi, kucakta tutulan vb.)
  • RF güç seviyesi (Watt veya mW cinsinden)
  • Verici, anten (çıkarılmış / geri çekilmiş) veya aksesuarlarda (klipsler, piller vb.) yapılan değişiklikler.

Cep Telefonu Kullanırken Radyasyonuna Maruz Kalmayı Nasıl Azaltabilirim?

Aşağıdaki ipuçları, telefonunuzu radyasyona maruz kalmanızı azaltacak şekilde kullanmanızı sağlayarak, kendinizi cep telefonu radyasyonundan korumanıza yardımcı olacaktır.

  • Kafaya olan yakınlığı azaltmak için bir hoparlör, veya kulaklık kullanın. Kablolu kulaklıklar kafaya biraz enerji iletirken, kablosuz kulaklıklar da az miktarda RF enerjisi yayarken, hem kablolu hem de kablosuz kulaklıklar, kafaya yakın olan en büyük RF enerjisi (cep telefonu) kaynağını kaldırır ve böylece radyasyonun kafaya maruz kalmasını büyük ölçüde azaltabilir.
  • Cep telefonunuzu, cebinizde değil, bir çanta, evrak çantası veya bilgisayar çantasında taşıyın.
  • Kablosuz cihazlar ile vücudunuz arasındaki mesafeyi artırın.
  • Konuşmak yerine mesajlaşmayı düşünün,  ancak araç kullanırken mesajlaşmayın.

SAR hakkında daha fazla bilgi için FCC web sitesini ziyaret edin

Sar Nedir?

Özgül Soğurma Oranı (SAR) , mobil el cihazlarından ve kulelerden yayılan elektromanyetik gücün insan vücudu tarafından emilme hızıdır.

Sar Değeri Nedir?

Sar Değeri, cep telefonu kullanırken vücudun absorbe ettiği radyasyonun miktarıdır.

Sar Değeri İnsan Vücudu için Zararlı mıdır?

Yüksek bir Sar Değeri seviyesinin insanlar üzerinde kötü etkileri olduğu bilinmektedir.

Sar Değeri Etkisini Nasıl Azaltabilirim?

Konuşurken kulaklık kullanabilir ve konuşma yerine daha fazla mesajlaşmayı tercih edebilirsiniz.

Diğer Modeller